Головна » Статті » Мої статті

На допомогу вивченні життя та громадської діяльності Г.П.Галагана

Г.Галаган залишається на сьогодні сучасним та актуальним для наслідування насамперед як державний діяч, який опікуючись глобальними питаннями, щиро переймався і безкорисливо вирішував проблеми конкретних людей. Яскрава і, водночас, плідна суспільно-корисна його діяльність повинна служити не тільки науковим, але й виховним цілям

Мищенко Ф. Г.П.Галаган // Киевская старина. – 1888. – №11. – С. . Окрім висвітлення біографічних фактів, праця містила інформацію про участь багатого землевласника у роботі тимчасової комісії по облаштуванню побуту селян Південно-Західного краю, а також оціночні судження про обставини формування його суспільних поглядів.

Об’єктивно і виважено, намагався охарактеризувати участь Г.Галагана у реалізації реформи 1861 р. відомий історик О.Лазаревський. Лазаревский А. Отрывки из черниговских воспоминаний (1861-1863 гг.) по поводу 40-летия освобождения крестьян. – К.: Б/в, 1901. – 93 с. Залучивши невідомі на той час факти, дослідник розкрив діяльність Г.Галагана у Чернігівському губернському у селянських справах “присутствії”.

У перші роки становлення радянської історіографії (1917 – перша половина 30-х рр. ХХ ст.) вагомий внесок у дослідження життя і діяльності Г.Галагана зробив колишній вихованець Колегії Павла Галагана А.Степович. Степович А. К характеристике Г.П.Галагана. – К., 1924. 12 с.; Степович А. З подробиць реформи 1861 г. // Україна. 1927. – №4. – С. 1-3. Його праці містять чимало фактичного матеріалу, який суттєво доповнив інформацію про відомого мецената і громадського діяча. Історик охарактеризував позицію Г.Галагана при проведенні реформи у власних маєтках, назвав деякі напрямки його громадської діяльності тощо. Потрібно відзначити, що характерною особливістю праць А.Степовича є неприховане бажання автора показати об’єкт дослідженнялише з позитивного боку, уникнувши критичних оцінок його дій і вчинків.

Білокінь С. Школа академіків // Радянська освіта. – 1982. – №24. – С. 3. Присвятивши свої праці вивченню навчально-виховного процесуу Колегії Павла Галагана, дослідник дійшов висновку про належність установи до числа кращих серед однотипних навчальних закладів.

Половець В. Історія кооперації Лівобережної України (1861-1917 рр.). – Чернігів: Просвіта, 2002. – 265 с. Аналізуючи діяльність Сокиринського позичково-ощадного товариства, автор наголосив на визначальній ролі Г.Галагана в успішному функціонуванні установи, а також охарактеризував позицію і погляди фундатора стосовно мережі і умов діяльності кредитних установ у сільській місцевості...

Повний перелік статей і авторів, які висвітлюють життя та громадьську діяльність Григорія Павловича Галагана знаходиться у науково-пошуковому відділі нашого центру. Контактні телефони знаходяться в розділі "Інформація про нас".

 

Категорія: Мої статті | Додав: hrystenko (06.05.2015)
Переглядів: 134 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar